Nya regler kring förstärkt rehabilitering för återgång i arbete & Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Från och med 1 juli 2018 införs en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete. Planen gäller för de arbetstagare som varit frånvarande i 30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara frånvarande från arbetet  mer än 60 dagar.

Vi vill även påminna er arbetsgivare om ett nytt stöd från Försäkringskassan som började gälla den 1 juli. Bidraget kan användas till åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall. Det kan handla om att anpassa din medarbetares arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella hjälpbehov och stöd.

Vi ni veta mer om detta kan ni kontakta oss eller gå in och läsa på försäkringskassans hemsida:

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/forebygg-sjukfranvaro/friskare-medarbetare-med-utokat-bidrag