Nya regler kring förstärkt rehabilitering för återgång i arbete & Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Från och med 1 juli 2018 införs en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete. Planen gäller för de arbetstagare som varit frånvarande i 30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara frånvarande från arbetet  mer än 60 dagar.

Vi vill även påminna er arbetsgivare om ett nytt stöd från Försäkringskassan som började gälla den 1 juli. Bidraget kan användas till åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall. Det kan handla om att anpassa din medarbetares arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella hjälpbehov och stöd.

Vi ni veta mer om detta kan ni kontakta oss eller gå in och läsa på försäkringskassans hemsida:

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/forebygg-sjukfranvaro/friskare-medarbetare-med-utokat-bidrag

 

GDPR

När EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft i maj gäller ny lagstiftning om hantering av personuppgifter. Den reglerar hur och vilka uppgifter som företag får samla in och spara, och ställer krav på dataskydd. Lagen förstärker samtidigt individens rättigheter och friheter. A-Hälsan är personuppgiftsansvarig för all datahantering inom sin verksamhet. Alla personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med GDPR och patientdatalagen(2008:355), (hälsovård).

Enligt Patientdatalagen (2008:355), kan en vårdgivare inte anses vara ett personuppgiftsbiträde. I vårdsituationen är registerhållning och behandling av personuppgifter styrd av vårdverksamheten där Patientdatalagen (2008:355) går före GDPR och ställer ytterligare krav än vad som finns i GDPR.

Således behövs inte ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan A-hälsan och kunden. Dessa två parter är båda var för sig personuppgiftsansvariga för sina respektive verksamheter. Överlämning av personuppgiftsfiler kan följaktligen ske utan att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

Om det finns, trots informationen ovan ett önskemål av kund på ett skriftligt avtal, kan ett biträdesavtal för vår tjänst Företagshälsa ordnas.

Vill du veta mer om den nya Dataskyddsförordningen GDPR kan du gå in på www.datainspektionen.se

Dataskyddsombud: Åsa Skiöld           e-post: asa.skiold@a-halsan.se

 

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar för.

Sanktionsavgifter

Från 1 juli 2014 träder Arbetsmiljöverkets nya sanktionssystem i kraft. Tidigare var cirka 120 paragrafer straffsanktionerade, vilket innebär att de kunde ge böter. Nu kommer istället ett 40-tal paragrafer ha en sanktionsavgift kopplad till sig.

Du hittar mer information hos arbetsmiljöverket.

Vi kan rekommendera en länk:

http://www.ikem.se/vi-arbetar-med_1/arbetsgivarfragor/arbetsmiljo/sanktionsavgifter

 

 

 

Semestertider

A-Hälsan håller semesterstängt under veckorna 27-31. Från v. 32 har vi begränsad verksamhet och från v.34 är vi igång som vanligt. Ni kan alltid nå oss vi akuta händelser på vår jourtelefon.                                               sommar

Sanktionsavgifter

Arbetsmiljöverket informerar om att den 1 juli 2014 träder ett 40-tal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft. På arbetsmiljöverkets sida kan ni läsa vilka bestämmelser och föreskrifter det gäller. Hör av er till oss om ni har några frågor eller funderingar kring detta.