Arbetsmiljöingenjör/ Skyddsingenjör

IMG_7503

Vår arbetsmiljöingenjör Anders Wahlström kan hjälpa er med den fysiska arbetsmiljön.

    • Mätningar och utredningar kring buller, inomhusklimat, ventilation, luft, vibrationer, fukt
    • Utbildningar inom arbetmsiljö (BAM och SAM), härdplaster, etc
    • Stöd vid skyddsronder
    • Rådgivning kring arbetsmiljöarbete
Anders Wahlström
Arbetsmiljöingenjör
Vx: 0960-134 40
info@a-halsan.se
anders.wahlstrom@bahnhof.se