Arbetsmiljöingenjör

Vår arbetsmiljöingenjör Anders Wahlström kan hjälpa er med den fysiska arbetsmiljön.

    • Mätning och utredning av buller, inomhusklimat, ventilation, luft, vibrationer, fukt etc.
    • Utbildning inom arbetsmiljö (BAM och SAM), härdplaster, etc.
    • Rådgivning och stöd i arbetsmiljöarbete
Anders Wahlström
Arbetsmiljöingenjör
Vx: 0960-134 40
info@a-halsan.se
anders.wahlstrom@bahnhof.se