Beteendevetare

Åsa

Vår beteendevetare Åsa Skiöld arbetar med den psykosociala arbetsmiljön på individ-, grupp- och organisationsnivå.

  • KBT-terapi
  • Stödsamtal
  • Motivationssamtal
  • Psykosocialt stöd vid rehabiliteringsutredning
  • Konflikthantering
  • Grupprocesser
  • Coachning
  • Arbetsförmågebedömning
  • Krishantering
Åsa Skiöld
VD/Beteendevetare KBT terapeut steg 1
Kundansvarig
Vx: 0960-134 40
Mobil: 070-621 87 33
asa.skiold@a-halsan.se