Ergonom/Leg.fysioterapeut

Vår ergonom Anna Nilsson gör arbetsplatsbesök för ergonomisk översyn, rådgivning och vid behov riskbedömning. Återkoppling kan ske i grupp eller individuellt, allt enligt kundens önskemål.

 • Livsstilsprofil
 • Konditionstest
 • Ergonomisk bedömning och kartläggning av arbetsplatser
 • Synergonomi och belysning
 • Rådgivning vid ny- och ombyggnationer, inköp av utrustning
 • Medicinskt stöd vid rehabiliteringsutredning
 • Funktionsbedömning
 • Ergonomiundervisning
 • Träningsråd
 • Utbildning livsstil och hälsa
 • Arbetsförmågebedömning
 • Medicinsk kontroll vid handintensivt arbete

 

Anna Nilsson
Legitimerad fysioterapeut/Ergonom
Vx: 0960-134 40
Mobil: 072-710 79 80
Mail: anna.nilsson@a-halsan.se