Ergonom/Leg.fysioterapeut

IMG_7508

Vår ergonom Anna Nilsson gör arbetsplatsbesök för ergonomisk översyn, rådgivning och vid behov riskbedömning. Återkoppling kan ske i grupp eller individuellt, allt enligt kundens önskemål.

 • Livsstilsprofil
 • Konditionstest
 • Ergonomiska bedömningar och kartläggningar av arbetsplatser
 • Synergonomi och belysning
 • Rådgivning vi ny- och ombyggnationer, inköp av utrustning etc.
 • Medicinskt stöd vid rehabiliteringsutredningar
 • Funktionsbedömningar och undersökningar
 • Ergonomiundervisning
 • Träningsråd
 • Utbildning livsstil och hälsa
 • Arbetsförmågebedömning

 

Anna Nilsson
Företagssjukgymn./ Ergonom
Vx: 0960-134 40
anna.nilsson@a-halsan.se