Företagssköterskor

IMG_7509            IMG_7517

Våra företagssköterskor Susanne Norgren och Ulrika Wikberg har kompetens och erfarenhet kring arbetsmiljö och hälsa.

Hälsoundersökning
Lagstadgade medicinska kontroller

  • exponering av damm, härdplaster, asbest, kvarts o s v
  • nattarbete
  • exponering för vibrationer
  • hälsoundersökningar i samband med arbetsEKG
  • Rök- och kemdykning

Spirometri (lungfunktionstest)
15-metoden behandlingsmodell kring alkoholvanor
Kontroll av hörsel
Telefonrådgivning
Drogtester
Tobaksavvänjning

Susanne Norgren
Företagssköterska
Vx: 0960-134 40
susanne.norgren@a-halsan.se

Ulrika Wikberg
Företagssköterska
Vx: 0960-134 40
ulrika.wikberg@a-halsan.se