Företagssköterskor

IMG_7509            IMG_7517         Elaine

Våra företagssköterskor Susanne Norgren , Ulrika Wikberg samt Elaine Lundmark har kompetens och erfarenhet kring arbetsmiljö och hälsa.

Hälsoundersökning
Lagstadgade medicinska kontroller

 • exponering av damm, härdplaster, asbest, kvarts o s v
 • nattarbete
 • exponering för vibrationer
 • hälsoundersökningar i samband med arbetsEKG
 • Rök- och kemdykning
 • Spirometri (lungfunktionstest)
  15-metoden behandlingsmodell kring alkoholvanor
  Kontroll av hörsel
  Livsstilsprofil
  Telefonrådgivning
  Drogtester

  Susanne Norgren
  Företagssköterska
  Vx: 0960-134 40
  susanne.norgren@a-halsan.se

  Ulrika Wikberg
  Företagssköterska
  Vx: 0960-134 40
  ulrika.wikberg@a-halsan.se

  Elaine Lundmark
  Företagssköterska
  Vx: 0960-134 40
  elaine.lundmark@a-halsan.se