Företagssköterskor

Våra företagssköterskor Susanne Norgren och Ulrika Wikberg har kompetens och erfarenhet kring arbetsmiljö och hälsa.

Hälsoundersökning
Lagstadgade medicinska kontroller
15-metoden behandlingsmodell vid alkoholproblem
Lungfunktionstest (spirometri)
Hörselkontroll (audiometri)
Telefonrådgivning
Drogtester
Tobaksavvänjning

Susanne Norgren
Legitimerad sjuksköterska
Vx: 0960-134 40
susanne.norgren@a-halsan.se

 

 

 

 

Ulrika Wikberg
Legitimerad sjuksköterska
Vx: 0960-134 40
ulrika.wikberg@a-halsan.se