Utbildningar

 • Arbetsmiljöutbildning
 • BAM = Bättre arbetsmiljö
 • SAM = Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Härdplaster
 • Buller/Hörsel
 • Alkohol & Droger
 • Kommunikation/Samarbete
 • Gruppdynamik
 • Stresshantering
 • Krisstöd
 • Hot & Våld
 • Ledarskap/Chefskap
 • Förstahjälpen (L-ABC)
 • Hjärt- och lungräddning för vuxna med defibrillator
 • Ergonomi
 • Introduktionskurs mentalträning
 • Livsstil och hälsa
 • Kränkande särbehandling/mobbning/sexuella trakasserier

Vi skräddarsyr utbildningar och andra tjänster utifrån era önskemål och behov.