Utbildningar

 • Grundutbildning i arbetsmiljö
 • BAM = Bättre arbetsmiljö
 • SAM = Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • FöretagSAM
 • Härdplaster (arbetsplatsbesök ingår)
 • Asbets
 • Buller-/Hörselinformation
 • Alkohol & Droger
 • Kommunikationsprocesser
 • Självkännedom/personligutveckling
 • Gruppdynamik
 • Stresshantering
 • Krisstöd
 • Hot & Våld
 • Ledarskap/Chefskap
 • Förstahjälpen (LABC)
 • Hjärt- och lungräddning för vuxna med defibrillator
 • Rygg- och nackskola
 • Ergonomi för dataarbetsplatsen
 • Introduktionskurs mentalträning

Vi skräddarsyr utbildningar och andra tjänster utifrån era önskemål och behov.