Företagsläkare

På A-hälsan jobbar för närvarande två läkare. De har båda lång erfarenhet av att jobba med arbetsrelaterade hälsofrågor.

Företagsläkare Mats Lejerbäck
Specialist inom allmänmedicin samt arbets- och miljömedicin.

Företagsläkare Stefan Lundqvist
Specialist inom allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin och smärta.

____________________________________________

 • Läkarbesök
 • Telefonrådgivning
 • Arbetsförmågebedömning
 • Arbets-EKG vid lagstadgad medicinsk kontroll
 • Medicinsk kontroll vid klättring med stor nivåskillnad (mast- & stolparbete)
 • Medicinsk kontroll vid rök- och kemdykning
 • Medicinsk kontroll vid arbete med asbest/kvarts/oorganiska fibrer
 • Medicinsk kontroll vid dykeriarbete
 • Medicinsk kontroll för körkortsintyg
 • Medicinsk kontroll vid exponering för vibrationer, handintensivt arbete, nattarbete, kemiska produkter
 • Medicinska kontroll inom spårbunden trafik