Sanktionsavgifter

Från 1 juli 2014 träder Arbetsmiljöverkets nya sanktionssystem i kraft. Tidigare var cirka 120 paragrafer straffsanktionerade, vilket innebär att de kunde ge böter. Nu kommer istället ett 40-tal paragrafer ha en sanktionsavgift kopplad till sig.

Du hittar mer information hos arbetsmiljöverket.

Vi kan rekommendera en länk:

http://www.ikem.se/vi-arbetar-med_1/arbetsgivarfragor/arbetsmiljo/sanktionsavgifter