Sanktionsavgifter

Arbetsmiljöverket informerar om att den 1 juli 2014 träder ett 40-tal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft. På arbetsmiljöverkets sida kan ni läsa vilka bestämmelser och föreskrifter det gäller. Hör av er till oss om ni har några frågor eller funderingar kring detta.